Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
09:00 AM, Tuesday, 05/12/2023

       Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

       Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 16.242 điểm cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc, với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu,  quán triệt Nghị quyết.

       Tại Tổng công ty Sông Đà, hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty đến 22 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc, với sự tham dự của hơn 600 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

       Dự hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty, có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy TCT Sông Đà chủ trì; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT đang công tác tại Cơ quan TCT; Chủ tịch và các thành viên HĐQT TCT; Ban Tổng giám đốc TCT; Ban Kiểm soát TCT; Trưởng, Phó các Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy TCT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên TCT; và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

       Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

       Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

       Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

       Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trương ương 8 khóa XIII.

       Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

       Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết thiết thực, hiệu quả.

       Một số hình ảnh tại điểm cầu Tổng công ty và một số đơn vị trực thuộc:

Điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Hà Nội)

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Sesan 3A (Gia Lai)

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 (Hà Nội)

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến (Sơn La)

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Cần Đơn (Bình Phước)

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 3 (Gia Lai)

Bài: Ban Tuyên giáo.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website