Mẫu biểu tượng của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002
Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen
Loại nhãn hiệu: Thông thường
Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100
Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100