Đảng bộ Tổng công ty
12:09 AM, Monday, 24/06/2024

- Đảng bộ TCT Sông Đà-CTCP là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Đảng bộ TCT có 17 đảng bộ cơ sở, 06 chi bộ cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.684 đảng viên.

- Địa bàn hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ở hầu hết khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, có 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoạt động tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

 


 

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website