Đơn vị trực thuộc, liên kết
05:54 PM, Thursday, 25/07/2024


I. Các công ty con do TCT Sông Đà sở hữu 100% vốn điều lệ:

1.

Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà

Website

II. Các công ty con do TCT Sông Đà sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên:

1. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Sê San 3A Website
2. Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Website
3. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến Website
4. Công ty cổ phần Sông Đà 5 Website
5. Công ty cổ phần Sông  Đà 9 Website
6. Công ty cổ phần Sông Đà 10 Website
7. Công ty cổ phần Sông Đà 6 Website
8. Công ty cổ phần Sông Đà 3 Website
9. Công ty cổ phần Sông Đà 4 Website
10. Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà Website
11. Công ty TNHH Tư vấn Sông Đà Ucrin Website
12. Công ty cổ phần PCCC và đầu tư xây dựng Sông Đà Website
     

III.Các công ty liên kết do TCT Sông Đà sở hữu dưới 50% vốn điều lệ:

1. Công ty cổ phần Điện Việt Lào Website
2. Công ty cổ phần Sông Đà 11 Website
3. Công ty cổ phần Sông Đà 2 Website
4. Công ty cổ phần Sông Đà 12 Website
5. Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà Website
6. Công ty cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Sông Đà Website
7. Công ty cổ phần ĐTXD và PT đô thị Sông Đà (SURICOD) Website
8. Công ty cổ phần phát triển nhà khánh hòa Website
     

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website