CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Nghị quyết 24/05/2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TCT Sông Đà năm 2024
2 Nghị quyết 23/05/2024 Nghị quyết của HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3 Nghị quyết 23/05/2024 Nghị quyết của HĐQT TCT Sông Đà thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
4 Nghị quyết 28/03/2024 Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà.
5 Nghị quyết 16/11/2023 Nghị quyết chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
6 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
7 Nghị quyết 15/06/2023 Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
8 Nghị quyết 03/10/2022 Nghị quyết về phương án mua lại trước hạn trái phiếu SJG
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website