CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Báo cáo 18/07/2024 Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024
2 Báo cáo 26/04/2024 BCTC Quý I năm 2024 - Hợp nhất TCT Sông Đà
3 Báo cáo 26/04/2024 BCTC Quý I năm 2024 - Công ty mẹ TCT Sông Đà
4 Báo cáo 16/04/2024 Báo cáo thường niên năm 2023 TCT Sông Đà - CTCP
5 Báo cáo 09/04/2024 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán
6 Báo cáo 09/04/2024 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
7 Báo cáo 30/01/2024 BCTC hợp nhất Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
8 Báo cáo 30/01/2024 BCTC tổng hợp Quý IV.2023 TCT Sông Đà - CTCP
9 Báo cáo 18/01/2024 Báo cáo quản trị công ty năm 2023
10 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III năm 2023
11 Báo cáo 30/10/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 2023
12 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
13 Báo cáo 29/08/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
14 Báo cáo 31/07/2023 Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website