Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023
04:00 PM, Saturday, 30/09/2023

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2023

       Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy TCT Sông Đà – CTCP về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Ngày 30/9/2023, tại trụ sở Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã chủ trì phối hợp với với các đảng ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023.

       Tham dự lễ khai giảng, về phía Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP có đồng chí Trần Đức Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Bùi Quang Thuận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.

      Về phía giảng viên lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Mai Yến Nga -  Vụ phó Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; Thạc sĩ Đỗ Thị Loan, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Thạc sĩ Ngô Thị Thiết, Trưởng phòng Giáo vụ Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng ủy Khối DNTW.

       Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với sự tham gia của 104 quần chúng ưu tú đang làm việc tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Sông Đà – CTCP,  Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.

       Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

       Một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng:

Bài: Ban Tuyên giáo.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website