Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023
04:00 PM, Friday, 13/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Ngày 13/10/2023, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã chủ trì, phối hợp với với các đảng ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. Ngày 13/10/2023, tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã chủ trì, phối hợp với với các đảng ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà có đồng chí Phạm Văn Quản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Bùi Quang Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty.

Về phía giảng viên lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Mai Yến Nga -  Vụ phó Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; Thạc sĩ Đỗ Thị Loan, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Thạc sĩ Ngô Thị Thiết, Trưởng phòng Giáo vụ Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng ủy Khối DNTW.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2023 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với sự tham gia của hơn 70 đảng viên mới kết nạp, đang sinh hoạt các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Tông công ty Sông Đà và các Đảng ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Quản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Để hoàn thành các nội dung, chương trình của lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Sông Đà đề nghị các học viên học tập tích cực, nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung bài giảng được truyền đạt; chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học. Đối với giảng viên, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng của mình để truyền đạt các nội dung đến học viên một cách dễ hiểu, đầy đủ, thực chất và gắn với liên hệ thực tiễn của bản thân và đơn vị nơi học viên công tác.

Một số hình ảnh về lớp bồi dưỡng:

 

Bài: Ban Tuyên giáo.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website