Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023
04:00 PM, Thursday, 05/10/2023

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC SXKD 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2023

       Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 05/10/2023, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD 9 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

       Về dự Hội nghị, có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp Đảng bộ Tổng công ty; Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty; Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng công ty; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Giám đốc, Phó giám đốc các Ban chức năng Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các công ty con; Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty liên kết.

       Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

       Đồng chí Trần Văn Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

       Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã  báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023 và trọng tâm chương trình công tác quý IV năm 2023; Đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tóm tắt kết quả công tác SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2023; Đồng chí Phạm Đức Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2023, trọng tâm chương trình công tác quý IV năm 2023.

       Đã có 08 đồng chí Bí thư các đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các ban chức năng của Tổng công ty đã phát biểu tham luận để làm rõ hơn các kết quả 9 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV năm 2023.

       Trong 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu sắc của suy thoái kinh tế toàn cầu song Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, góp phần quan trọng để Tổng công ty hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra. Cụ thể là:

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày báo cáo công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023 (Ảnh hội nghị)

  1. Về công tác xây dựng Đảng.

       Đã hoàn thành việc xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tổng công ty và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1198-QĐ/ĐUK, ngày 28/3/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đã thành lập 04 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2023 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương; Hoàn thành việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng từ cấp cơ sở đến Đảng bộ Tổng công ty. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2023, một số đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty về nghỉ chế độ hưu trí, trong đó có đồng chí Quyền Bí thư Đảng ủy TCT và các đồng chí Thành viên Hội đồng Quản trị TCT. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW và SCIC đồng thời bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy TCT đã triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Thường vụ, giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xem xét, cho ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TCT nhiệm kỳ 2023 - 2028 để Tổng công ty thực hiện các bước quy trình nhân sự. Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW đã chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy TCT nhiệm kỳ 2020 - 2025; SCIC đồng ý nhân sự Tổng công ty Sông Đà - CTCP giới thiệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông TCT, sau Đại hội đồng cổ đông đã bầu được Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc TCT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là những nhân sự do Đảng ủy TCT giới thiệu. Qua việc thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt  cấp ủy, chính quyền của Tổng công ty đã thể hiện sự nghiêm túc trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ của Đảng ủy TCT, đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng công ty đối với việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty, góp phần quan trọng đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển Tổng công ty.

       Các mặt công tác khác về Tuyên giáo, Dân vận; Tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát; Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đều được Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo nên đã có chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động đạt kết quả tốt.

  1. Về công tác sản xuất kinh doanh.

       Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty và điều hành quyết liệt của Tổng giám đốc Tổng công ty, toàn Tổng công ty đã bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra, tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh SXKD đạt được kết quả rất quan trọng, tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2023:

       Tổng giá trị SXKD đạt 77% KHN (trong đó Công ty mẹ đạt 89% KHN); Doanh thu đạt 75% KHN (trong đó Công ty mẹ đạt 88% KHN); Lợi nhuận trước thuế đạt 75% KHN (trong đó Công ty mẹ đạt 76% KHN); Nộp ngân sách Nhà nước đạt 76% KHN (trong đó Công ty mẹ đạt 102% KHN).

       Công tác thi công xây lắp tại các công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Công tác quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện đều đảm bảo an toàn, hiệu quả.

       Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV, toàn Đảng bộ sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, trong đó đối với công tác xây dựng Đảng là kết nạp đảng viên mới; hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát, đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức đảng năm 2023.

       Đối với công tác SXKD, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã đề ra.

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương,  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP trong 9 tháng đầu năm 2023. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023, đồng chí đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí đứng đầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống cho người lao động.

Bài: Ban Tuyên giáo.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website