ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
03:00 PM, Saturday, 29/06/2024

ào ngày 28 tháng 6 năm 2024 vừa qua Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Công ty, thị Trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và đã thông qua nhiều nội dung quan trọng của Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội 28 Cổ đông (Trong đó: 14 cổ đông dự trực tiếp, 14 Cổ đông ủy quyền) sở hữu: 43.191.231 cổ phần, chiếm 62,6 % Tổng số cổ phần của Công ty.

Đại diện Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (Đại diện phần vốn Nhà nước) có ông Phạm Đức Thành – Phó Tổng giám đốc TCT Sông Đà – CTCP tham dự; Về phía Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn có Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và các Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội bằng phiếu, với kết quả đạt gần 100% số cổ phần biểu quyết đồng ý cho tất cả nội dung. Sau gần 3 giờ làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp, các Cổ đông hài lòng với kết quả SXKD năm 2023. Theo đó, năm 2023 doanh thu đạt 113,3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 113% kế hoạch, cổ tức năm 2023: 18%. Và đã thông qua KHSXKD năm 2024. Theo đó: kế hoạch doanh thu: 399,29 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế: 157,1 Tỉ đồng; kế hoạch cổ tức 16%.

Với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn, tình hình thời tiết trong khu vực thuận lợi cho công tác sản xuất điện, các Cổ đông tin tưởng vào kết quả SXKD năm 2024 sẽ đạt kết quả tốt.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, gồm các ông, bà sau:

*Hội đồng quản trị:

  1. Ông Phạm Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Nguyễn Quang Tuyển (Kiêm Tổng giám đốc Công ty).
  3. Ông Trần Đức Tân
  4. Ông Đỗ Đức Mạnh
  5. Bà Nguyễn Hồng Vân

* Ban Kiểm soát:

  1. Ông Vũ Ngọc Long – Trưởng Ban kiểm soát
  2. Ông Bùi Xuân Ninh
  3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

* Một số hình ảnh của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Ông Phạm Đức Thành Phó TGĐ TCT Sông Đà – CTCP đại diện phát biểu trước đại hội.

Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website