Công ty CP điện Việt - Lào tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
03:00 PM, Wednesday, 26/06/2024

Ảnh toàn cảnh Đại hội

 

Ngày 26/6/2024, tại trụ sở Công ty - Tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết, bao gồm các nội dung:

  1. Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023
  2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
  4. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  6. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty
  7. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2023; Kế hoạch chi trả năm 2024 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
  8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1)   Ông Nguyễn Văn Sơn thôi là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

         2)    Đại hội đã bầu Ông Lê Văn Tuấn – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng, Tổ trưởng người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại Công ty CP Điện Việt Lào là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Đức Cử – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội tặng hoa chúc mừng Ông Lê Văn Tuấn được bầu là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

 

Các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website