Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán GSM)
03:30 PM, Wednesday, 20/09/2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/5/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

Căn cứ vào Thông báo số 71/GSM-CV ngày 05/7/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn về việc ngày đăng ký cuối cùng (25/7/2023) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022; Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Hiện nay, Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt về tài khoản chứng khoán của Tổng công ty Sông Đà – CTCP theo Nghị quyết số 01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/5/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

Tổng công ty Sông Đà – CTCP trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/7/2023) về việc nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn như sau:

  1. Đối tượng được nhận cổ tức: Các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày 25/7/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông).
  2. Khi đến nhận cổ tức cần mang theo các giấy tờ sau:
  • Bản gốc Hợp đồng ủy thác đầu tư góp vốn cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn được ký giữa Tổng công ty Sông Đà và cá nhân tham gia góp vốn ủy thác;
  • Bản gốc Phiếu thu tiền hoặc giấy nộp tiền góp vốn ủy thác đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
  • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân (02 bản);
  • Văn bản cung cấp số tài khoản ngân hàng (đối với hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng).
  1. Địa điểm nhận tiền:

Ban Tài chính Kế toán Tổng cô ng ty Sông Đà -  CTCP; địa chỉ: Nhà G10, số 493 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội (nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Trần Thọ Hiếu, SĐT: 0913223786).

Thông báo này được công bố trên Website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại địa chỉ: www.songda.vn.

Trân trọng thông báo!

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website