Lập kế hoạch tiến độ chi tiết cho dự án đường dây 500kV (Quảng Trạch - Phố Nối)
12:05 PM, Tuesday, 24/10/2023

Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) chiều ngày 23/10 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch cụ thể, đường găng (biểu đồ) tiến độ triển khai các bước của dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số: 745/TTg-CN ngày 15/8/2023).

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên) gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Nam Định 1 - Thanh Hóa, Nam Định 1 - Phố Nối.

Hiện nay, các địa phương có đường dây này đi qua đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương để hoàn thiện các thủ tục bổ sung, làm rõ về hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bảo đảm sự phù hợp của các dự án với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Hiện tại, EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang hoàn thiện hồ sơ nhằm bảo đảm tiến độ phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Mặt khác, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt ngay sau khi chủ trương đầu tư, ĐTM được phê duyệt.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương đối với việc chậm tiến độ trong quá trình triển khai đầu tư các dự án đường dây 500 kV (từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên). Cụ thể, do chưa có kế hoạch chi tiết, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo và chưa lường hết bất cập, khó khăn trong thực tế v.v... Vì vậy, Bộ Công Thương khẩn trương lập kế hoạch cụ thể, đường găng tiến độ triển khai các dự án này (về thời gian, hạng mục, thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm...) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai song song các bước chuẩn bị để khởi công các dự án trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể là trên cơ sở dự thảo thiết kế chi tiết, các địa phương có dự án đi qua khẩn trương xác định ranh giới để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất dành cho năng lượng. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nhanh chóng hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án.

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm tổng hợp, hoàn thiện, thẩm định để trình Thủ tướng chấp thuận, hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sau khi phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành ngay ĐTM đối với các dự án.

Với Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT cần khẩn trương phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu, mua sắm; phối hợp với địa phương thực hiện kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng…

Cuối cùng Phó Thủ tướng lưu ý: Bộ Công Thương, EVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phải phối hợp chặt chặt chẽ với các địa phương, lực lượng công an để bảo đảm quyền lợi cho người dân trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai dự án./.

Theo nangluongvietnam.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website