Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025
04:00 PM, Tuesday, 11/07/2023

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN LONG HẢI - ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG TỚI DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

       Ngày 11/7/2023, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Tới dự chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối DNTW; đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW.

       Về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC; cùng dự có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Đầu tư 2 SCIC. 

       Về phía Tổng công ty Sông Đà - CTCP (SONGDA), có đồng chí Hồ Văn Dũng, nguyên Q. Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Phạm Văn Quản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Đồng chí Trần Anh Đức, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Trưởng / Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; Giám đốc các Ban chức năng Tổng công ty; Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

       Đồng chí Phạm Văn Quản – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty báo cáo với đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và đoàn công tác của Đảng ủy Khối, của SCIC về những kết quả nổi bật Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ và những kết quả quan trọng đạt được trong 06 tháng đầu năm 2023.

       Tại Hội nghị, Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã công bố Quyết định số 1401-QĐ/ĐUK ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Trần Văn Tuấn; Quyết định số 1409-QĐ/ĐUK ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về chuẩn y bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Trần Anh Đức.

       Thay mặt Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Trần Anh Đức

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho Đồng chí Trần Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị  Tổng công ty.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định cho Đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc  Tổng công ty.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Trần Anh Đức. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà từ đầu nhiệm kỳ đến nay và trong những tháng đầu năm 2023. Mặc dù trong bối cảnh ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp điều hành cụ thể, quyết liệt. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã được cải thiện so với cuối năm 2022; công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nền nếp, có hiệu quả; đã thực hiện việc thành lập, kiện toàn nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty theo Quy định 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tồn tại. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; từ đó đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các dự án trọng điểm của Tổng công ty; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. 

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC đã thay mặt Lãnh đạo SCIC ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Trần Anh Đức trong thời gian qua và chúc mừng các đồng chí đã được Đảng ủy Khối DNTW tin tưởng giao các trọng trách quan trọng trong Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Trần Anh Đức tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo điều hành để cùng tập thể Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục bám sát các ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước, của SCIC để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm của đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy- Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc SCIC phát biểu chỉ đạo

       Phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt các đồng chí được trao quyết định gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW; Tập thể Ban Lãnh đạo SCIC; Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã tin tưởng, tín nhiệm và giao cho đồng chí cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ đảm nhận trọng trách hết sức lớn lao này. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trọng trách đòi hỏi các đồng chí phải tiếp tục phấn đấu, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà - CTCP, đồng chí Trần Văn Tuấn tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; của Lãnh đạo SCIC; đồng chí xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối DNTW, của Lãnh đạo SCIC vào chương trình công tác của Đảng ủy Tổng công ty, nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW công bố Quyết định tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối DNTW chúc mừng đồng chí Trần Văn Tuấn và đồng chí Trần Anh Đức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bài: Ban Tuyên giáo.

Tin tức khác
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website