Công bố Thông tin Đại hội cổ đông TCT Sông Đà năm 2024.
05:30 PM, Friday, 24/05/2024

Công bố Thông tin Đại hội cổ đông TCT Sông Đà năm 2024

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên TCT Sông Đà-CTCP năm 2024 - Tải tài liệu tại đây: Download.

- Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT TCT Sông Đà - Tải tài liệu tại đây: Download.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website