Tin mới nhất
Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán GSM)
03:30 PM, Wednesday, 20/09/2023
Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà- CTCP thăm và làm việc tại Dự án thủy điện Nam Phak của CTCP Sông Đà 5 tại CHDCND Lào
11:39 AM, Tuesday, 22/08/2023
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY - CTCP NHIỆM KỲ 2023-2028
03:33 PM, Thursday, 15/06/2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU VH-01-“CUNG CẤP DỊCH VỤ AN NINH, BẢO VỆ TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ – MỸ ĐÌNH”
07:26 AM, Monday, 09/01/2023
THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021 CỦA CTCP THUỶ ĐIỆN HƯƠNG SƠN
09:05 PM, Thursday, 14/07/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A
05:01 PM, Monday, 28/06/2021
Tin nổi bật
05
Tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp xây dựng Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về...
10:45 AM, Wednesday, 09/10/2019
Số liệu nổi bật
60+
Năm kinh nghiệm
30000+ tỷ
Tổng tài sản
7365+ tỷ
Vốn chủ sở hữu
6771+ người
CBCNV
~9500 tỷ
Doanh thu năm 2022
1800+ tỷ
Lợi nhuận trước thuế
Tổng quan

Tổng công ty Sông Đà tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Sông Đà đã chính thức chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần: Tổng công ty Sông Đà - CTCP, Tổng công ty tiếp tục định hướng tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản. Tổng công ty Sông Đà-CTCP là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam..

Quan hệ cổ đông
29/08/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
29/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023
31/07/2023
Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2023
26/07/2023
Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Phạm Đức Thành
26/07/2023
Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Văn Sơn
21/06/2023
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
19/06/2023
Thông báo công tác nhân sự của Tổng công ty Sông Đà - CTCP
15/06/2023
Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
15/06/2023
Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028
15/06/2023
Công bố thông tin nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Chứng nhận - danh hiệu