Truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi (Ngày 31/03/2017)

Nhà thầu EPC chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bằng lợi thế công nghệ

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp (Ngày 31/03/2017)

Tổng Công ty Sông Đà cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, các yêu cầu của đối tác và chúng tôi luôn cố gắng để...

Chia sẻ cộng đồng

Ngày 04/04/2017

Trách nhiệm và những đóng góp của Tổng công ty Sông Đà với cộng đồng và xã hội

Đọc tiếp

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty năm 2018

Ngày 23/03/2017

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà-CTCP năm 2018

Đọc tiếp

Cẩm nang nhận diện thương hiệu Sông Đà

Ngày 23/03/2017

Bộ cẩm nang nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Sông Đà hiện nay bao gồm các cấu phần sau:

Đọc tiếp

Thông tin thương hiệu

 

MẪU BIỂU TƯỢNG

CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002

Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100

Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100

Songda Profile


TẢI VỀ PROFILE