Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 CTCP thủy điện Nậm Chiến

 Căn cứ Nghị quyết số 01/2019-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến.

Ngày 01/11/2021, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến có Thông báo số 26/NCC-HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/6/2020) để chi trả cổ tức năm 2018. Trong đó tỷ lệ chi trả đợt 1: 1/2 mức cổ tức 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).

Hiện nay, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt về tài khoản của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Tổng công ty Sông Đà – CTCP trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/6/2020) về việc nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến như sau:

  1. Đối tượng được nhận cổ tức: Các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày 30/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông).
  2. Khi đến nhận cổ tức cần mang theo các giấy tờ sau:
  • Bản gốc Hợp đồng ủy thác đầu tư góp vốn cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến được ký giữa Tổng công ty Sông Đà – CTCP và cá nhân tham gia góp vốn ủy thác;
  • Bản gốc Phiếu thu tiền hoặc giấy nộp tiền góp vốn ủy thác đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến;
  • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân (02 bản);
  • Văn bản cung cấp số tài khoản ngân hàng (đối với hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng).
  1. Địa điểm nhận tiền:

Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Nhà G10, số 493 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Thông báo này được cô bố trên Website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại địa chỉ: www.songda.vn

Trân trọng thông báo! 

Tải về Tệp đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web