Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Thực hiện chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu sang sản xuất công nghiệp, nhằm giảm tỷ trọng xây lắp trong Tổng giá trị SXKD, Tổng công ty đã nghiên cứu, thực hiện đầu tư dự án thủy điện Cần Đơn (76MW) đây là dự án thủy điện đầu tiên trong nước được thực hiện theo hình thức BOT; Tiếp theo đó, TCT tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầu tư nhiều dự án thủy điện với như: Ry Ninh 2, Nà Lơi, Thác Trắng, Sê San 3A, Nậm Mu, Nậm Chiến,... Đặc biệt, Tổng công ty còn là doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào giao cho nghiên cứu và thực hiện đầu tư một số dự án thủy điện tại Lào (Xêkaman 3, Xêkaman 1, Xêkaman 4), với tổng công suất khoảng 640MW, để nhập khẩu điện về Việt Nam. Đến nay, TCT đã có 22 nhà máy với tổng công suất gần 1.200 MW, điện lượng gần 5 tỷ KWh/năm, góp phần bù đắp vào sự thiếu hụt điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án tiêu biểu

Nhà máy thủy điện Hương Sơn

KM70 – Quốc Lộ 8A – xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nhà máy thủy điện Hương Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2004 và hoàn thành tháng 03 năm 2012. Quy mô của dự án là 33MW, với hai tổ máy, trong đó mỗi tổ máy có công suất 16,5MW.

Nhà máy thủy điện EaKrongrou

Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Công trình Thủy Điện EaKrongrou do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung (Tổng công ty Sông Đà góp vốn đầu tư) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 11/3/2005 và hoàn thành ngày 15/5/2007

Nhà máy thủy điện Cần Đơn

Tại xã Đa Kim, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước

           Công trình Thủy Điện Cần Đơn do Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BOT (Xây dựng, kinh doanh và chuyển giao). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày...

Nhà máy thủy điện Nậm Ngần

Tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Công trình Thủy điện Nậm Ngần do Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu (được Tổng công ty Sông Đà giao cho Công ty CP Sông Đà 9 quản lý phần vốn) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày...

Nhà máy Thủy Điện Iagrai 3

Xã IaKha, Huyện Iagrai, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Công trình Thủy Điện Iagrai 3 do Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 15/05/2004 và hoàn thành ngày 16/8/2007.

Nhà máy thủy điện Thác Trắng

xã Mường Phăng và xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Công trình Thủy điện Thác Trắng do Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (X ây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19/05/2004 và hoàn thành ngày 07/05/2006. Công trình thủy điện Thác Trắng là công...

Nhà máy thủy điện Xêkaman 3

huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CH DCND Lào.

Dự án có tổng mức đầu tư 311.737.545 USD, với công suất lắp máy 250 MW, bao gồm 02 tổ máy. Nhà máy sử dụng tuốc bin Francis trục đứng; Mực nước dâng bình thường 960m; Mực nước chết 925m; Diện tích lưu vực 712km2; Diện tích lòng hồ 5,13km2; Thời gian xây dựng 5 năm;...

Nhà máy thủy điện Ry Ninh 2

Tại huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai

Công trình Thủy điện Ryninh 2 do Công ty Cổ phần thủy điện Ryninh 2 (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 10/1999 và hoàn thành tháng 05/2002.

Nhà máy thủy điện Nậm Chiến

Suối Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam

Công trình Thủy Điện Nậm Chiến do Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chiến (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BO (Đầu tư và Khai thác). Công trình được khởi công xây dựng vào năm 2005 và hoàn thành năm 2012.

Nhà máy thủy điện Nà Lơi

Tại xã Thanh Minh, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu

Công trình Thủy Điện Nà Lơi do Công ty Cổ phần thủy điện Nà Lơi (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 05/12/2000 và hoàn thành ngày 07/05/ 2003.

Trang: 1  2