Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Kế hoạch SXKD và Đầu tư 5 năm (2016-2020)

Ngày 17/03/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của TCT Sông Đà đang trình Bộ Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 2049 /TCT-CLĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 10/11/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Chi tiết

Kế hoạch năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà

Ngày 10/11/2016

Kế hoạch năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà Tinh hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công Ty Sông Đà ( đã được Hội Đồng Thành Viên thông qua tại Nghị quyết 09-TCT/HĐTV ngày 5/1/2016
Chi tiết
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  

Số liệu nổi bật

  • Hơn 60 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.365 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 6.771 người
  • Doanh thu năm 2021 gần 7000 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế hơn 7000 tỷ đồng