Tổng thầu xây lắp & EPC

Tổng thầu xây lắp & EPC

Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh
Huyện Vĩnh Thạnh - Tỉnh Bình Định và Huyện Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên.

Công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên.

Khởi công xây dựng vào ngày 15/9/1991. Nhà máy chính thức đưa vào sản xuất và hoà lưới điện quốc gia  vào ngày 04/12/1994. Với công suất 66MW và sản lượng điện hàng năm 230 triệu KWh, Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn là nhà máy thuỷ điện có quy mô lớn đầu tiên ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần giải quyết nhu cầu về điện cho vùng lõm và ổn định chất lượng điện cho hệ thống điện quốc gia.  Tính đến cuối năm 2000, nhà máy Vĩnh Sơn đã sản xuất được 1,880 tỷ KWh, đạt sản lượng bình quân 310 triệu KWh/năm, tăng hơn 35% so với thiết kế. Đặc biệt năm 1999, sản lượng đạt 419 KWh - vượt mọi dự kiến trong tính toán thiết kế trước đây.

- Thuỷ điện Vĩnh sơn nằm phía Tây Bắc thành phố Quy nhơn 120 km, toạ lạc xã Vĩnh Sơn-Huyện Vĩnh  Thạnh Tỉnh Bình Định.

- Thuỷ điện Sông Hinh nằm phía Tây Nam thị xã Tuy Hoà 45 km, toạ lạc xã Sơn Thành-Huyện Tuy Hoà - Tỉnh Phú Yên.
- Nhà máy có chức năng quản lý vận hành, cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ tưới cho 450 ha cho hạ lưu sông Kôn tỉnh Bình Định, tưới 4000 ha cho hạ lưu huyện Tuy Hoà - Phú Yên.

 

Hình ảnh

Các dự án khác