Chi tiết

Chi tiết

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

I.Tầm nhìn, sứ mệnh.

 1. Tầm nhìn:

Tổng công ty Sông Đà sẽ trở thành

 • Nhà thầu EPC chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bằng lợi thế công nghệ

 • Nhà sản xuất điện hiệu quả cao

 1. Sứ mệnh:

 • Tổng công ty Sông Đà cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả hợp lý bằng ứng dụng những công nghệ tiên phong và phương thức quản lý hiện đại.

 • Tổng công ty Sông Đà nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước bằng chiến lược đầu tư hiệu quả.

 • Tổng công ty Sông Đà cam kết xây dựng một môi trường làm việc ở đó người lao động có cơ hội phát triển và thành đạt cùng với đãi ngộ thỏa đáng theo hiệu quả công việc.

II.Giá trị cốt lõi:

“Những giá trị dưới đây của Tổng công ty là cố định và tuyệt đối”

 1. Trách nhiệm: Tổng công ty coi trọng trách nhiệm của từng công nhân viên, từng thành viên của Tổng công ty đối với sự phát triển chung của Tổng công ty. Tổng công ty luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội, môi trường và cộng đồng vì sự tiến bộ của toàn xã hội và để duy trì sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

 2. Chất lượng – Uy tín: Tổng công ty tôn vinh giá trị uy tín của Tổng công ty cũng như từng thành viên trong Tổng công ty. Tổng công ty cam kết với các khách hàng sẽ luôn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

 3. Hợp tác – Chia sẻ: Tổng công ty có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và có tính hệ thống cao. Do đó, Tổng công ty tôn vinh sự hợp tác và giúp đỡ cùng phát triển giữa các công ty con, công ty thành viên, công ty liên kết trong nội bộ Tổng công ty, cũng như toàn bộ cán bộ, nhân viên trong Tổng công ty và coi sự hợp tác, chia sẻ như là một trong những giá trị cốt lõi của Tổng công ty. Từ đó, Tổng công ty mong muốn thúc đẩy sự hợp tác trên tinh thần trung thực, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó và giúp đỡ một cách chặt chẽ, cùng nhau hành động vì sự phát triển và thành công của toàn bộ Tổng công ty.

 4. Tính kỷ luật, tổ chức: Mô hình quản lý, hoạt động kỷ luật, khoa học và hiệu quả là một trong những giá trị cốt lõi mà Tổng công ty cam kết xây dựng. Tổng công ty cam kết tham khảo, học hỏi những mô hình quản lý hiệu quả trong nước cũng như trên thế giới để áp dụng một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện của Tổng công ty để có được một mô hình kinh doanh hiệu quả nhất.

 5. Cạnh tranh lành mạnh: Tổng công ty cam kết cùng xây dựng một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Cạnh tranh lành mạnh được coi là cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, cạnh tranh có tính chất thi đua, thông qua đó mỗi chủ thể nâng cao năng lực của chính mình mà không dùng thủ đoạn triệt hạ đối thủ. Phương châm của cạnh tranh lành mạnh là “không cần phải thổi tắt ngọn nến của người khác để mình tỏa sáng”.

 6. Luôn cải tiến để cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất và lợi nhuận: Tổng công ty cam kết không ngừng đổi mới để cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm vì lợi ích của người tiêu dùng. Lợi ích khách hàng và mục tiêu kinh tế, lợi nhuận cho Tổng công ty là những mục tiêu quan trọng định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

 7. Hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu đã đặt ra: Tổng công ty đề cao sự hiệu quả trong công việc, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đặt ra. Để đạt được mục tiêu này, mỗi cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty phải luôn cố gắng tập trung, nỗ lực chăm chỉ, làm việc hiệu quả. Sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh là một trong những giá trị cốt lõi của Tổng công ty.

 8. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống: Tổng công ty hướng tới mục tiêu cao nhất là sự cân bằng, hài hòa giữa công việc và cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty. Tổng công ty hướng tới mục tiêu vì con người, vì vậy Tổng công ty cam kết chăm lo, quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên để đảm bảo sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống cho nhân viên.

 9. Tôn trọng đạo đức, luật pháp: Tổng công ty cam kết tôn trọng đạo đức xã hội và luật pháp cũng như chính sách của Nhà nước như là một trong những giá trị cốt lõi của Tổng công ty. Hoạt động của Tổng công ty sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước.

III.Mục tiêu chiến lược đến năm 2020:

 1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng Tổng công ty Sông Đà thành Tổng công ty mạnh ở trong nước và khu vực, có quy mô lớn, hiện đại, đa sở hữu, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao trên các lĩnh vực chính là: (1) Tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC; (2) Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện. Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 1. Mục tiêu cụ thể:

 • Trong lĩnh vực Tổng thầu xây dựng và tổng thầu EPC: Là nhà thầu hàng đầu của Việt Nam và khu vực Asean.

 • Trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện: Là một trong các nhà đầu tư, kinh doanh điện lớn ở trong nước.

Thông tin thương hiệu

 

MẪU BIỂU TƯỢNG

CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002

Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100

Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100

Songda Profile


TẢI VỀ PROFILE