Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, giữ vững thương hiệu hàng đầu của Tổng công ty Sông Đà ở trong nước, khu vực và quốc tế

Trong hai ngày 05, 06/8/2020, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Tấn Công- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Hùng- Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 2 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 148 đại biểu đại diện cho 2.500 đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty.

Đồng chí Phạm Tấn Công- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 

Đồng chí Phạm Tấn Công- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, dịch bệnh đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Sông Đà. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Xây dựng, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối và sự điều hành của Bộ Xây dựng, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị về kết quả sản xuất kinh doanh, quy trình ký kết hợp đồng, công tác dầu tư và quản lý chi phí dự án, nhờ đó trong cả nhiệm kỳ toàn tổng công ty không phát sinh vụ việc tham nhũng.

Chú trọng thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Kết nạp 510 đảng viên mới, đạt 100 % chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời đối thoại, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

 

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, Đảng bộ đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; vốn chủ sở hữu ước đạt 7.500 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ- tổng công ty ước đạt 4.620 tỷ đồng (tăng 75% so với 31/12/2015). Lợi nhuận trước thuế là 2.414 tỷ đồng (chỉ tiêu là 1.884 tỷ); nộp ngân sách 3.912 tỷ đồng (chỉ tiêu là 2.478 tỷ). Tổng tài sản của Tổng công ty ước đạt 27.000 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ- tổng công ty ước đạt 15.300 tỷ đồng (tăng 19% so với 31/12/2015). Đồng thời bảo đảm cho gần 10.000 lao động có thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ đã quyết liệt chỉ đạo công tác thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình lớn như: hoàn thành và bàn giao công trình thủy điện Lai Châu sớm hơn 1 năm so với tiến độ (12/2016), làm lợi hàng nghìn tỷ cho đất nước; hầm đường bộ Đèo Cả (3/2017); gói thầu số 4 cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi (12/2017).

Hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà và thoái vốn tại 9 đơn vị theo kế hoạch. Chủ động triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; áp dụng mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác quản lý, điều hành để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trên cơ sở nhận định rõ những thuận lợi cũng như các khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Tổng công ty tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại tổng công ty, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; giữ vững vị thế và thương hiệu hàng đầu của Tổng công ty Sông Đà ở trong nước và khu vực. Các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra là, hằng năm Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm; cả nhiệm kỳ kết nạp 200 đảng viên; lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty hằng năm đạt loại tốt trở lên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD hằng năm khoảng 3-4%; doanh thu tăng trưởng 4-5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 9-10%/năm; nộp thuế nhà nước trên 3.200 tỷ đồng; giá trị đầu tư trên 3.400 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Công- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tiếp theo.

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi lĩnh vực; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh tình hình thế giới có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, Việt Nam vẫn đang tiếp tục hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn; đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối nói chung và Tổng công ty Sông Đà-CTCP nói riêng phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nhằm tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; giữ vững vị thế và thương hiệu hàng đầu về thi công các công trình thủy điện, hầm, đường bộ của nhà thầu Sông Đà ở trong nước và khu vực; đồng chí Phạm Tấn Công thống nhất cao với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất thực hiện:

Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra và dân vận, phải xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, gắn hoạt động của các tổ chức đảng với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Tiếp tục chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hai là, Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh, về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn, ban điều hành. Phát hiện, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn, mâu thuẫn, lực cản của cơ chế, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, khả năng để tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, đơn vị. Thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, khuyến khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội.

 

Ba là, Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường; xây dựng, bổ sung chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà-CTCP phù hợp, chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi. Nâng cao hiệu quả hoạt động để giữ vững, phát triển thị phần trong nước, khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thi công. Nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch, công khai thông tin của doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của các cổ đông.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổng công ty và các đơn vị thành viên theo Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Gắn sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động. Bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Nêu rõ, với những mục tiêu cụ thể trên, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển cùng những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo xây dựng Tổng công ty Sông Đà-CTCP ngày càng vững mạnh, giữ vững vị thế và thương hiệu Sông Đà ở trong nước và khu vực.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Phát triển”, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. 

 

Nguồn: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết website