Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Nhà máy thủy điện Xêkaman 3
huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CH DCND Lào.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.
- Địa điểm xây dựng: huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CH DCND Lào.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 311,7 triệu USD ( tương đương 5.018 tỷ đồng ).
- Công suất: 250 MW.
- Sản lượng điện hàng năm: 1.100 triệu KWh.

Dự án có tổng mức đầu tư 311.737.545 USD, với công suất lắp máy 250 MW, bao gồm 02 tổ máy. Nhà máy sử dụng tuốc bin Francis trục đứng; Mực nước dâng bình thường 960m; Mực nước chết 925m; Diện tích lưu vực 712km2; Diện tích lòng hồ 5,13km2; Thời gian xây dựng 5 năm; Sản lượng điện hàng năm đạt  1000,3 triệu kWh. Dự án được xây dựng trên dòng Nậm-pa-nu - nhánh chính của Sông Xekaman – chi lưu củasông Sê kông, thuộc địa phận huyện Đắc-chưng, tỉnh Sê-kông, Lào, cách biên giới Việt - Lào (cặp cửa khẩu Nam Giang - Đăk Ta Oóc) khoảng 40 km.

I. Các thông số cơ bản:

- Mực nước dâng bình thường: 970 m
- MNC: 906 m
- Dung tích hồ chứa: 267.45 triệu m3 
- Công suất lắp máy: 250 MW 
- Số tổ máy: 2 tổ máy
- Cao trình đỉnh đập: 
- Cao trình ngưỡng tràn xả mặt (ngưỡng tràn xả sân): 
- Cao trình ngưỡng CNN (số khoang): 
- Chiều dài hầm dẫn nước (đường kính): 
- Chiều cao đập lớn nhất :
- Chiều dài đập max (theo đỉnh): 542,60 m
- Chiều rộng đáy đập max:
- Cột nước tính toán: 469.93 m
- Điện nước bình quân (Eo): 1144.84 triệu KW
- Tổng mức đầu tư: 5.018 tỷ VNĐ 

II. Các mốc tiến độ chính. 

- Khởi công: Ngày 04/5/2006 
- Lấp sông giai đoạn I : 12/2007
- Khởi động không tải TM1: 
- Phát điện tổ máy 1: tháng 6/2011

III. Khối lượng thiết kế.

- Đào đất: 4259.03 103.m3
- Đào đá:
- Đào ngầm: 511.16 103.m3 
- Đắp đất đá: 2744 103.m3 
- Bê tông hở: 186.52 103.m3
- Bê tông ngầm: 
- Bê tông đầm lăn:
- Thép trong bê tông: 
- Khoan phun gia cố: 22.000m
- Thép bọc hầm ( đường ống áp lực ):
- Chiều dài hầm max: 
- Thiết bị cơ khí thủy công: 417.1 tấn
- Thiết bị cơ khí thủy lực: 239 tấn 
- Thiết bị điện: 

IV. Khối lượng tính theo: BC NCKT 

V. Dạng kết cấu công trình. 

- Đập bê tông bản mặt, hầm dẫn nước, NM mở

Hình ảnh

Các dự án khác