Tổng thầu xây lắp & EPC

Tổng thầu xây lắp & EPC

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang
huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án có công suất đạt 342 MW, gồm 3 tổ máy, sản lượng điện hằng năm 1,295 tỷ kW giờ, gấp 13 lần lượng điện năng đang cung cấp cho tỉnh Tuyên Quang.Tổng mức đầu tư: 7.500 tỷ đồng.

+ Chiều dài đập theo đỉnh : 717,9 m

+ Chiều cao đập lớn nhất : 92,2 m

+ Chiều rộng đỉnh đập : 10 m

+ Mực nước dâng bình thường : 120 m

+ Dung tích hồ chứa nước : 2.260 tỷ m3

+ Số tổ máy : 3

+ Công suất thiết kế : 342 MW

+ Loại đập : Đá đổ bê tông bản mặt

+ Thời gian thi công : 6 năm

+ Khối lượng đào đắp : 13 triệu m3 đất đá

+ Đổ bê tông : 950.103 m3

+ Khoan phun : 103.103 m dài

+ Lắp đặt thiết bị : ~ 15.103 tấn

Thủy điện Tuyên Quang là công trình đầu tư có lợi ích tổng hợp. Hồ chứa thủy điện nằm trong địa phận ba tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn với dung tích phòng lũ 1 tỷ m3, trong trường hợp đặc biệt có thể dành 1,5 tỷ m3, góp phần phòng, chống lũ cho đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội và nhất là cắt lũ gần như hoàn toàn cho thị xã Tuyên Quang.

Thủy điện Tuyên Quang là công trình đầu tư có lợi ích tổng hợp. Hồ chứa thủy điện nằm trong địa phận ba tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn với dung tích phòng lũ 1 tỷ m3, trong trường hợp đặc biệt có thể dành 1,5 tỷ m3, góp phần phòng, chống lũ cho đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội và nhất là cắt lũ gần như hoàn toàn cho thị xã Tuyên Quang.

Hồ chứa còn tạo nguồn cấp nước trong mùa khô cho đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở khu vực phía Bắc. Công trình thủy điện Tuyên Quang được thực hiện đầu tư theo phương thức chìa khóa trao tay (EPC) do Tổng công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng công ty Sông Đà là tổng thầu và Công ty tư vấn xây dựng điện I là tư vấn chính. 

Hình ảnh

Các dự án khác