Tổng thầu xây lắp & EPC

Tổng thầu xây lắp & EPC

Nhà máy thủy điện Sesan 3
huyện Chưphảh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Công suất lắp máy: 260 MW

- Số tổ máy: 02

- Loại Turbine: Franccis

- Dung tích hữu ích: 38 (triệu m3)

- Diện tích lưu vực 3.4 (km2)

- Cấp công trình: Cấp I, theo hệ tiêu chuẩn Việt Nam.

- Đập dâng: Bê tông trọng lực

- Chiều cao lớn nhất của đập: 77 (m)

- Kiểu nhà máy: Kiểu hở

- Tổng mức đầu tư: 4000 (tỷ VND)

- Thời gian xây dựng:     2001 - 2006

Sê San 3 là công trình thủy điện gồm 2 tổ máy có tổng công suất 260 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,12 tỉ KWh điện. Công trình nằm trên phía hạ lưu của thủy điện Ia Ly. Nếu xuôi theo dòng Sê San thì hai công trình thủy điện này chỉ cách nhau khoảng 15 km, nhưng đi theo đường bộ thì khoảng cách đó là 37 km.

Hình ảnh

Các dự án khác