Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 11/11/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 03-KH/TV ngày 25/11/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ IIIvà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Chiều ngày 23/12/2020, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, các đồng chí trong tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đ/c Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; Ban tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc các ban chức năng TCT; Cán bộ các ban hợp nhất giúp việc cho Đảng ủy TCT; Ban chấp hành Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên TCT; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư cấp ủy trực thuộc; Toàn thể đảng viên của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty và một số đơn vị khu vực Hà Nội.

 

 

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ XII nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty và các đơn vị có tính khả thi cao; đồng thời, tuyên tuyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, cán bộ công nhân viên, người quản lý, người lao động, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty nắm vững các quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đã được đề ra trong các Nghị quyết; thấy rõ được những thuận lợi, khó khăn từ đó vận dụng, sáng tạo, thống nhất trong nhận thức và hành động.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp – Báo cáo viên Đảng ủy Khối DNTW phổ biến các nội dung của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp  - Báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt đến toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị những nội dung quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và phương thức triển khai để cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đến toàn thể đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối DNTW nói chung cũng như Tổng công ty Sông Đà nói riêng.

 

 

Đ/c Hồ Văn Dũng – Q.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công typhổ biến các nội dung của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ XII tại Hội nghị

 

Sau nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, đồng chí Hồ Văn Dũng – Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã lên quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời nhấn mạnh: để thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết thì việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết ở các cấp phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng theo tinh thần đổi mới; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập, quán triệt. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ của Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ, nắm vững và hiểu rõ những  nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng đề nghị các cấp ủy, chi bộ, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty, căn cứ từng nội dung trong Nghị quyết để xây dựng chương trình thực hiện của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người quản lý, người lao động…

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web