Chi tiết

Chi tiết

Chia sẻ cộng đồng

Chúng tôi liên tục kêu gọi và tiến hành nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội: thành lập “Quỹ Sông Đà” để giúp đỡ, ủng hộ, hưởng ứng các phong trào từ thiện… trong và ngoài Tổng công ty; tham gia tài trợ các phong trào thể dục thể thao, hoạt động quyên góp gây quỹ…; hỗ trợ các đoàn thể địa phương, thăm hỏi và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm bảo trợ xã hội... Tổng công ty Sông Đà luôn ý thức và gương mẫu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội.

Xác định trách nhiệm với ngành, chúng tôi đang xây dựng Quỹ học bổng tại Tổng công ty dành cho con em cán bộ công nhân viên và một phân tham gia hỗ trợ các trường học từ bậc mầm non đến các trường Cao đẳng, Đại hội... để góp phần thúc đẩy và phát triển công tác nghiên cứu khoa học, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai của đất nước trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng công ty Sông Đà đã trao tặng hằng trăm thiết bị máy vi tính, đồ dùng học tập, học bổng... cho các em

học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước; Đặc biệt các địa phương có các đơn vị, các công trình

và dự án của Tổng công ty.

Trong những năm vừa qua gần chục nghìn xuất học bổng và các em học sinh là con em CBCNV của Tổng công ty

đã được khen thường và trao học bổng; Hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên từ bậc tiểu học đến Đại học

đã được trao học bổng và tuyên dương khen thưởng tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi của 

Tổng công ty Sông Đà hàng năm.

Thông tin thương hiệu

 

MẪU BIỂU TƯỢNG

CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002

Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100

Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100

Songda Profile


TẢI VỀ PROFILE