Chi tiết

Chi tiết

Cẩm nang nhận diện thương hiệu Sông Đà

(1)          Logo và hệ quy chuẩn

(2)          Không gian làm việc

(3)          Bộ ấn chỉ

(4)          Bộ ấn phẩn văn phòng

(5)          Bộ tài liệu truyền thông

    Đây là bộ cẩm nang chính thức về cách thức, tiêu chí thể hiện thương hiệu của Tổng công ty Sông Đà trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh, quảng cáo,tiếp thị, vì cộng đồng…

     Nhằm đảm bảo sự đồng nhất về hình ảnh thương hiệu Sông Đà, các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, các dịch vụ tư vấn thương hiệu… đề phải tuân thủ các quy định và  hướng dẫn về cách thể hiện thương hiệu được nêu trong bộ “Cẩm nang Nhân diện thương hiệu Sông Đà”.

 

Xem online tại đây          |          Download Song Da Brand Manual

Thông tin thương hiệu

 

MẪU BIỂU TƯỢNG

CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002

Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100

Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100

Songda Profile


TẢI VỀ PROFILE