Tổng thầu xây lắp & EPC

Tổng thầu xây lắp & EPC

Nhà máy thủy điện Sesan 4
Huyện Chưphảh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

+ Chiều dài đập theo đỉnh : 850 m

+ Chiều cao đập lớn nhất : 74,13 m

+ Chiều rộng đỉnh đập : 10 m

+ Mực nước dâng trung bình : 36 m

+ Dung tích hồ chứa nước : 893.106 m3

+ Số tổ máy : 3

+ Công suất lắp máy : 360 MW

+ Loại đập : đập bê tông trọng lực thi công theo công nghệ bê tông đầm lăn

+ Thời gian thi công : 5 năm

+ Khối lượng đào đắp : 2 triệu m3 đất đá

+ Đổ bê tông : 1,42.106 m3

+ Khoan phun : 53,79.103 m dài

Nhà máy thuỷ điện Sê San 4 là một trong những công trình trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004 trên sông Sê San thuộc địa phận 02 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổ máy số 1 hoà lưới quốc gia vào ngày 28/09/2009, Tổ máy số 2 phát điện ngày 08/12/2009, Tổ máy số 3 phát điện ngày 20/03/2010.

Hình ảnh

Các dự án khác