Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ SỞ HỮU.

Thông tin về tổ chức  phát hành:

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức;

 • Địa chỉ: Bản Hồ Mức, xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

 • Điện thoại: 0215.6258666      

Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức

 • Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 • Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 588.000 cổ phiếu

 • Thời hạn đăng ký mua và đặt cọc: từ ngày 06/09/2017 đến ngày 26/09/2017

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 03/10/2017

 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: ngày 19/10/2017

Tổ chức tư vấn và tổ chức đấu giá:

Tổ chức tư vấn:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Địa chỉ: Tầng 10&11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ chức đấu giá:

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kết quả đấu giá cổ phiếu

 • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Sông Đà

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mức

 • Phương thức: đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 588.000 cổ phần

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 • Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

 • Số lượng Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 NĐT

      Trong đó: Tổ chức: 01 NĐT                               Cá nhân: 01 NĐT

 • Tổng khối lượng cổ phần đã đăng ký mua: 1.176.000 cổ phần

      Trong đó: Tổ chức: 588.000 cổ phần                 Cá nhân: 588.000 cổ phần

 • Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu

 • Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1.176.000 cổ phần

 • Khối lượng đặt mua cao nhất: 588.000 cổ phần

 • Khối lượng đặt mua thấp nhất: 588.000 cổ phần

 • Gía đặt mua cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần

 • Giá đặt mua thấp nhất: 10.900 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công cao nhất: 11.500 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần.

 • Giá đấu thành công bình quân: 11.500 đồng/cổ phần

 • Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 NĐT

      Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                               Cá nhân: 0 NĐT

 • Tổng số cổ phần bán được: 588.000 cổ phần

 • Tổng giá trị cổ phần bán được: 6.762.000.000 đồng (Sáu tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web