Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần xi măng Sông Đà lần thứ VII - Nhiệm kỳ (2012 - 2014)
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Cung - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Đào Quang Dũng - Phó bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Đức Tân - Phó bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban giám đốc, Công đoàn và các Đoàn bạn đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết những vấn đề cơ bản của báo cáo công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ (2009 - 2012) cũng như các tham luận của các Đoàn viên tại hội trường và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ (2009 - 2012) trình trước Đại hội.

Đại hội đã quyết định phương hướng nhiệm vụ, chương trình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khoá VII - Nhiệm kỳ (2012 - 2014). Đại hội thống nhất giao cho Ban chấp hành Đoàn TN Công ty khoá VII căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ VII.
 
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Cung - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐQT Công ty và đồng chí Trần Đức Tân - Phó bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Sông Đà đã đánh giá cao những kết quả mà Đoàn TN Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác Đoàn của Đoàn TN Tập đoàn. Đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại của Đoàn TN Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua và trong nhiệm kỳ tới Đoàn TN Công ty cần phải nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia tích cực hơn nữa vào các phong trào thi đua lao động động sản xuất của Công ty, đăng ký tham gia đảm nhận các công trình, phần việc Thanh niên để gây quỹ hoạt động cho Đoàn.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn TN Công ty và nhiều đoàn viên ưu tú đã vinh dự được đón nhận được Giấy khen của Đoàn TN Tập đoàn.

Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đoàn TN Công ty lần thứ VII - Nhiệm kỳ (2012 - 2014) gồm 05 đồng chí và đồng chí Hoàng Thị Nga được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn TN Công ty khoá VII - Nhiệm kỳ (2012 - 2014).
 
BCH Đoàn TN Công ty cổ phần xi măng Sông Đà.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web