Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Thực hiện chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu sang sản xuất công nghiệp, nhằm giảm tỷ trọng xây lắp trong Tổng giá trị SXKD, Tổng công ty đã nghiên cứu, thực hiện đầu tư dự án thủy điện Cần Đơn (76MW) đây là dự án thủy điện đầu tiên trong nước được thực hiện theo hình thức BOT; Tiếp theo đó, TCT tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầu tư nhiều dự án thủy điện với như: Ry Ninh 2, Nà Lơi, Thác Trắng, Sê San 3A, Nậm Mu, Nậm Chiến,... Đặc biệt, Tổng công ty còn là doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào giao cho nghiên cứu và thực hiện đầu tư một số dự án thủy điện tại Lào (Xêkaman 3, Xêkaman 1, Xêkaman 4), với tổng công suất khoảng 640MW, để nhập khẩu điện về Việt Nam. Đến nay, TCT đã có 22 nhà máy với tổng công suất gần 1.200 MW, điện lượng gần 5 tỷ KWh/năm, góp phần bù đắp vào sự thiếu hụt điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự án tiêu biểu

Nhà máy thủy điện EaKrongrou

Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Công trình Thủy Điện EaKrongrou do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung (Tổng công ty Sông Đà góp vốn đầu tư) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công...

Nhà máy thủy điện Nậm Mu

Bắc Quang, Hà Giang

Công trình Thủy Điện Nậm Mu do Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu (Tổng công ty Sông Đà uỷ thác cho CT CP Sông Đà 9 quản lý) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công...

Trang: 1  2