Hội đồng thành viên Tổng công ty

Hội đồng thành viên Tổng công ty

 • Ông

  Dương Khánh Toàn

  Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Hồ Văn Dũng

  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Doãn Hành

  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên HĐTV Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Kim Tới

  Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng Công Ty Thành viên HĐTV Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Văn Tùng

  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên TCT