Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Sông Đà - Gallery ảnh

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Sông Đà