Gallery ảnh

Gallery ảnh

Tin nổi bật

Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019, Tổng công ty Sông Đà - CTCP chuyển văn phòng làm việc về địa chỉ: Nhà G10 - Số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng thông báo để các quý cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc giao dịch và liên hệ công tác./.

Số liệu nổi bật

  • Hơn 58 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.537 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 9.722 người
  • Doanh thu năm 2018 8.261 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2019 10.000 tỷ đồng