Gallery ảnh

Gallery ảnh

Tin nổi bật

Ngày 16/04/2018, TCT Sông Đà - CTCP  tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT Tổng công ty cho ông Vũ Đức Quang. Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của HĐQT. TCT Sông Đà -CTCP  đã tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT. Tới dự và chứng kiến buổi lễ có đại diện của , Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Các Ban chức năng của Tổng công ty.

Một số hình ảnh buổi lễ: 

Số liệu nổi bật

  • Hơn 57 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 29.912 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.092 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2017 9.680 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng