Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc

 • Ông

  Hồ Văn Dũng

  Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty

 • Ông

  Trần Văn Tuấn

  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công Ty

 • Ông

  Kim Mạnh Hà

  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công Ty

 • Ông

  Trần Văn Thạnh

  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Văn Tiến

  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty