Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần
  • Tổ chức phát hành: Tổng công ty Sông Đà –TNHH MTV

  • Tên giao dịch:Tổng công ty Sông Đà

  • Trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  • Điện thoại: (84 - 024) 38541164                  Fax: (84 - 024) 38541161

Căn cứ Quyết định số 36/TCT-HĐTV của Hội đồng thành viên TCT Sông Đà về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Tổng công ty Sông Đà xin thông báo tới Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu, cụ thể như sau :

  • Tên chứng khoán    : Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP

  • Mã chứng khoán    :    SJG

  • Loại chứng khoán   :    Cổ phiếu phổ thông.

  • Mệnh giá       :    10.000 đồng/cổ phiếu.

  • Sàn giao dich                   :    UPCOM

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018.      

1.     Lý do và mục đích: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu, thành lập Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

2.     Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

        Trên cơ sở danh sách sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp, chúng tôi sẽ gửi thông báo mời họp tới Quý vị cổ đông có tên trong danh sách về chương trình cụ thể của Đại hội .

Tài liệu đính kèm:

QĐ số 36/TCT-HĐTV

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web