Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng CTCP ĐTXD & PTNL VINACONEX ( trước kia CTCP TĐ Cửa Đạt )

 Thông báo cho đối tượng là các nhà đầu tư chưa chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTCP TĐ Cửa Đạt từ Tổng Công ty Sông Đà)

 

 

Tên cổ phiếu: CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex

Mã chứng khoán:VCP

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 0,2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,2 cổ phiểu mới).

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng: Các Nhà đầu tư chưa chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTCP thủy điện Cửa đạt từ Tổng công ty Sông Đà.

Để thực hiện việc đăng ký mua cổ phần VCP, Tổng công ty Sông Đà đề nghị các nhà đầu tư ủy thác thực hiện các công việc sau:

Nộp Giấy đăng ký mua chứng khoán đăng ký mua (hoặc không mua) chứng khoán VCP về Tổng công ty Sông Đà từ ngày 23/7/2018 đến ngày 21/8/2018. (Mẫu kèm theo).

Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về Tổng công ty Sông Đà từ ngày 23/7/2018 đến ngày 21/8/2018, chi tiết:

Nộp tiền mặt: Tại Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty Sông Đà:

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chuyển khoản số tiền về tài khoản:

Đơn vị thụ hưởng               :         Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Số tài khoản                       :         450.10.00.0001137

Tại Ngân hàng          :         Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam -  Chi nhánh Hà Tây.

Nội dung: Ông/Bà …….. nộp tiền về Tổng Công ty Sông Đà – CTCP thực hiện quyền mua thêm ….. CP VCP.

Sau thời hạn trên, Tổng công ty Sông Đà không nhận được Giấy đăng ký mua chứng khoán và/ hoặc không nhận được tiền nộp mua cổ phần VCP thì coi như các nhà đầu tư ủy thác đã từ chối quyền mua cổ phần VCP và Tổng công ty Sông Đà được giải trừ mọi trách nhiệm đến việc thực hiện quyền mua cổ phần VCP của các nhà đầu tư ủy thác.

 

Tải về Tệp đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web