Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo kết quả đấu giá Quyền mua CP của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX
 • Tổng số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: 3.932.400 quyền mua cổ phần

 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cứ 01 quyền mua được mua thêm 0,2 cổ phần phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phần)

 • Giá khởi điểm bán quyền mua cổ phần: 2.120 đồng/quyền mua cổ phần

 • Phương thức chào bán: chào bán theo phương thức đấu giá công khai qua tổ chức tài chính trung gian.

 • Tổng khối lượng quyền mua cổ phần đăng ký mua: 12.088.400 quyền mua cổ phần, tương ứng 307,41% số quyền mua cổ phần chào bán

 • Tổng số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 12 nhà đầu tư

 • Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư

 • Giá trúng thành công thấp nhất: 4.420 đồng/quyền mua

 • Giá trúng thành công cao nhất: 5.020 đồng/quyền mua

 • Giá trúng thành công bình quân: 4.723 đồng/quyền mua

 • Số lượng quyền mua cổ phần đã bán được: 3.932.400 quyền mua cổ phần

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web