Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC

 1. Tổ chức chào bán cổ phần: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

2. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức

Địa chỉ: Bản Hồ Mức, xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

3. Ngành nghề kinh doanh chính của tổ chức phát hành: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

4. Vốn điều lệ: 451.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi mốt tỷ đồng)

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Số lượng cổ phần chào bán: 588.000 cổ phần phổ thông

8. Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

9. Đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: T8h30 ngày 06/09/2017 đến 15h30 ngày 26/09/2017

- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá công bố tại Quy chế bán đấu giá cổ phần

10. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 29/09/2017

- Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá

11. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 8h30 ngày 03/10/2017

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 04/10/2017 đến ngày 13/10/2017

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho những Nhà đầu tư không trúng giá: từ ngày 05/10/2017 đến ngày 10/10/2017

(Nhà đầu tư có thể nhận Bản công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.songda.vn; www.hnx.com.vn và website của các Đại lý đấu giá) 

 

Tài liệu down load:

 

Bản công bố thông tin

Công văn 5660

QD 182 HDTV

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web