Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

TCT Sông Đà tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT

Ngày 16/04/2018, TCT Sông Đà - CTCP  tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT Tổng công ty cho ông Vũ Đức Quang. Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT của HĐQT. TCT Sông Đà -CTCP  đã tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT. Tới dự và chứng kiến buổi lễ có đại diện của , Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Các Ban chức năng của Tổng công ty.

Một số hình ảnh buổi lễ: 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web