Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

TCT SÔNG ĐÀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG CÔNG TY

Ngày 09/07/2018, TCT Sông Đà - CTCP  tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm các Phó tổng Giám đốc Tổng công ty cho Ông Phạm Đức Thành, Ông Hoàng Ngọc Tú, Ông Nguyễn Văn Sơn và Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty cho Ông Vũ Đức Quang. TCT Sông Đà -CTCP đã tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm các Phó tổng Giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Quyền Giám đốc Ban TCKT. Tới dự và chứng kiến buổi lễ có đại diện của Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Các Ban chức năng của Tổng công ty.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web