Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng bộ TCT Sông Đà-CTCP, ngày 4/7/2019, Đảng bộ TCT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Sơ kết công tác xây dựng Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Đ/c Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; Các đồng chí Đại diện lãnh đạo các Ban Dân vận, Văn phòng Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối.

Về thành phần dự Hội nghị của Đảng bộ TCT Sông Đà: Đ/c Hồ Văn Dũng – Quyền Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT. Đ/c Phạm Văn Quản – Phó BT thường trực Đảng ủy, TV HĐQT, Chủ tịch CĐ TCT; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, UV BCH Đảng bộ TCT; Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trưởng ban nữ công TCT; Giám đốc các Ban chức năng TCT, Giám đốc các Ban điều hành, dự án TCT; Các đ/c Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc các Công ty con, Công ty liên kết.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh và công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, chương trình, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty Sông Đà.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung làm đầy đủ hơn các báo cáo trình Ban chấp hành Đảng bộ TCT tại kỳ họp này.

Tiếp thu các ý kiến tham luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT và các đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Hội nghị đã nhất trí Thông qua các Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ TCT; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 Đảng bộ TCT; Báo cáo sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng công ty; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và chương trình trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT.

Giao Thường trực Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TCT tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và ý kiến của các đại biểu về dự Hội nghị để hoàn chỉnh, ban hành.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Ban chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội TCT; các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của cấp mình triển khai thực hiện để đạt được kết quả tốt./. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web