Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

HỘI NGHỊ BCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY (MỞ RỘNG) (kỳ họp thứ 19)

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sáng ngày 04/4/2017 Ban chấp hành Công đoàn TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng). Hội nghị có nhiệm vụ : Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý I/2017, triển khai chương trình công tác công đoàn quý II/ 2017; Thực hiện quy trình kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa X; Triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn TCT Sông Đà và Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Về dự hội nghị gồm các đồng chí trong BCH Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch công đoàn các cơ sở trực thuộc, các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty và cán bộ chuyên trách công đoàn.

 

Xem trước
Chủ trì Hội nghị : Đồng chí Phạm Văn Quản- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà.
 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý I/2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Hội nghị đã được nghe 05 ý kiến tham luận của các công đoàn cơ sở về những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong quý I/2017 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

Đồng chí Phạm Văn Quản- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty triển khai quy trình kiện toàn BCH Công đoàn Tổng công ty khóa X, thông báo Quyết định của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc đồng chí Đào Minh Trương- Phó chủ tịch Công đoàn- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Sông Đà được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017, vì vậy Ban Thường vụ khuyết 01 đồng chí; ủy ban kiểm tra khuyết 01 đồng chí và khuyết Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty; Công đoàn Tổng công ty đã có tờ trình và đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho phép được bầu bổ sung các chức danh trên; sau khi có quyết định chấp thuận của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, hội nghị đã giới thiệu xin ý kiến Ban chấp hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Nguyễn Hoằng- ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty- Chủ tịch công đoàn Công ty CP Sông Đà 10 được giới thiệu bổ sung vào Ban Thường vụ Công đoàn TCT Sông Đà khóa X, kết quả giới thiệu 25/25= 100% đồng chí nhất trí. Hội nghị đã nhất trí giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu đồng chí Trần Đức Tân- Bí thư Đoàn thanh niên TCT- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty khóa X được bổ sung vào Ủy ban kiểm tra Công đoàn TCT và giữ chức Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, kết quả 25/25= 100% đồng chí nhất trí.

Đồng chí Phạm Văn Quản- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã triển khai Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Tổng công ty và Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quản- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà phát biểu, đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các công đoàn cơ sở trong thời gian vừa qua đã phối hợp và đồng hành cùng doanh nghiệp để kiểm tra, đôn đốc việc trả lương và thực hiện chế độ chính sách của người lao động trong dịp tết Đinh Dậu, hỗ trợ tiền tàu xe để người lao động được về nghỉ Tết và trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ Tết; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị người lao động và phát động được nhiều đợt thi đua ngắn ngày để đảm bảo các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị.

Về nhiệm vụ quý II/2017, đồng chí lưu ý các công đoàn cơ sở căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp của Công đoàn Tổng công ty vừa triển khai để lập tiến độ và chuẩn bị các nội dung cụ thể cho đại hội công đoàn của cấp mình; Tổng kết 04 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TCT Sông Đà khóa X và nghị quyết XII Đại hội Công đoàn xây dựng Việt Nam; triển khai thực hiện 07 nội dung “ tháng công nhân “ năm 2017.

 

Văn phòng Công đoàn Tổng công ty Sông Đà

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web