Tin Đảng ủy TCT

Tin Đảng ủy TCT

Đảng ủy TCT Sông Đà tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần thứ 27 và Ban chấp hành Đảng bộ TCT khóa XI lần thứ 11

·Hội nghị Ban Thường vụ Lần thứ 27

  Đảng ủy TCT Sông Đà đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TCT lần thứ 27, với sự có mặt của 09 đồng chí và Chánh văn phòng Đảng ủy TCT.

 Dưới sự  chủ trì của Đ/c Dương Khánh Toàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Sông Đà.

* Hội nghị xem xét và cho ý kiến vào các tài liệu trình BCH Đảng bộ TCT lần thứ 11, sơ kết 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 của Đảng bộ TCT:

- Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 của Đảng bộ TCT.

- Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 của cấp ủy và UBKT Đảng ủy TCT.

- Nghe đoàn giám sát Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Điện Việt Lào.

- Cho ý kiến xem xát, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 3.

- Xem xét, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT.

·Hội nghị Ban chấp hành Lần thứ 11

Đảng ủy TCT tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ TCT lần thứ 11; Với sự có mặt của 32/32 đồng chí ủy viên BCH.

Dưới sự  chủ trì của Đ/c Dương Khánh Toàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Sông Đà.

* Hội nghị xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo:

- Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 của Đảng bộ TCT.

- Báo cáo kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017.

Thông báo các quyết định thôi tham gia BCH và quyết định bổ sung BCH Đàng bộ TCT khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 của cấp ủy và UBKT Đảng ủy TCT.

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TCT

Liên kết website