Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Đàng ủy TCT Sông Đà-CTCP tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy – BCH TW Đảng khóa XII

 Ngày 16/07/2018, Đảng ủy TCT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy – BCH TW Đảng khóa XII cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở, với 300 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị bao gồm:

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ TCT, thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, giám đốc, phó giám đốc ban chức năng, trưởng, phó ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy TCT; UV UBKT, cán bộ đảng chuyên trách, UV BCH Công đoàn; BCH Đoàn TN TCT, trưởng, phó ban nữ công TCT chưa tham dự hội nghị do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức.

- Cùng các đ/c Ủy viên BCH các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng giám đốc/giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn, bí thư, phó bí thư Đoàn TN công ty con, công ty liên kết, liên doanh của TCT; các đảng viên thuộc Đảng ủy Cơ quan TCT.

Hội nghị nghe đồng chí Phạm Văn Quản – Phó Bí thư Đảng ủy Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT trực tiếp triển khai nội dung các Nghị quyết:

  • Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  • Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  • Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy – BCHTW Đảng khóa XII viết bài thu hoạch.

 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TCT

 

 

 

  

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web