Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Công ty CP phát triển nhà Khánh Hòa

      Đại hội đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nghiêm túc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2014 – 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

          Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn thanh niên Công ty đã được triển khai sâu rộng và có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. 02 Phong trào lớn của tổ chức Đoàn là “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được triển khai đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong toàn Công ty, động viên các lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng và phát triển đơn vị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Công ty không ngừng phấn đấu tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên Công ty đã đạt được rất nhiều thành quả: Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các chi đoàn trong Công ty và với đơn vị bạn, tham gia tích cực các phong trào “Sáng tạo trẻ”, đăng ký và tổ chức đảm nhận được nhiều công trình, phần việc thanh niên, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, tham gia cuộc vận động hiến máu nhân đạo  …. Các kết quả đạt được vô cùng đáng khích lệ, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của Đoàn thanh niên Công ty với cộng đồng và xã hội.

          Đại hội đã tập trung, sáng suốt bầu ra Ban chấp hành đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm có 3 đồng chí có năng lực, nhiệt tình, sáng tạo và tâm huyết với công tác đoàn. Tiếp thu ý kiến tại đại hội, BCH Đoàn đã lập ra chương trình hành động cụ thể cho phong trào Đoàn thanh niên trong Công ty, đưa Nghị quyết của đại hội vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà các cấp Đảng ủy giao phó, đáp ứng những nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên và góp phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP phát triển nhà Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2017 – 2020 là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, sáng tạo”. Đoàn thanh niên Công ty CP phát triển nhà Khánh Hòa tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp Đảng ủy, Đoàn thanh niên TCT Sông Đà cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Công ty sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể Đoàn viên, thanh niên trong Công ty nắm chắc thời cơ, vận hội quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web